Ouderparticipatie

De participatie van de ouders

Ouderparticipatie


Onze school probeert de ouders bij allerlei activiteiten te betrekken. Op een kleine school ben je afhankelijk van ouders bij vervoer, activiteiten en als partner in onderwijs.
Onder ouderparticipatie verstaan wij het actief deelnemen van de ouders aan het schoolleven in al zijn facetten. Ouderparticipatie draagt bij aan een optimaal functioneren van onze school.

Ouders hebben een aantal mogelijkheden om hun stem te laten horen en mee te denken op de manier waarop de school werkt.
Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien, door praktische hulp te bieden of door mee te denken en te praten over allerlei schoolzaken. Ouders hebben recht op medezeggenschap.
Ouders die willen meepraten en willen mee beslissen over de school kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.
Daarnaast heeft onze school een ouderraad.
De ouderraad is voornamelijk ter ondersteuning van het team tijdens festiviteiten.