Ons onderwijs

Informatie over ons onderwijs

Het onderwijs op onze school


De kern van ons onderwijs
“Kleine school”
Onze school is een kleine school die een centrale plaats inneemt in de dorpsgemeenschap: er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor en tussen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Door de persoonlijke benadering heerst er een prettige en ongedwongen sfeer op onze school. Bovendien zijn de lijntjes kort, waardoor iedereen snel op de hoogte is van zaken die van belang zijn.

De pijlers van ons onderwijs
Het onderwijs op de Willem Lodewijck kent vijf belangrijke pijlers:

1. Geïntegreerd thematisch onderwijs
2. Er wordt gewerkt vanuit leerdoelen door leerkracht en de leerling (de leerkracht vertaalt de
onderwijsbehoefte van een leerling naar een effectieve aanpak)
3. De leerling is eigenaar van het eigen leerproces
4. Coöperatief leren
5. Opbrengst– en handelingsgericht onderwijs (OHGW)
6. Het toepassen van Expliciete Directe Instructie-Model

Deze vijf vormen zijn een uitstekende aanvulling op elkaar. Elk kind bieden wij hiermee een zo passend mogelijk lespakket.