Onze missie

De missie van onze school

Missie


De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school. Onze missie verwoordt waar we als school voor staan, waar we trots op zijn!

Ik groei en ik bloei
Op mijn eigen manier
Met oog voor de ander
En met veel plezier
Ik sta klaar om te delen
Wat ik weet, wat ik kan
En als ik iets nieuws ontdek
Help jij me dan?


Bovenstaand gedichtje vormt, samen met de kernwaarden de kern van ons streven naar goed toekomstgericht onderwijs op onze school.

Onze kernwaarden

  • samenwerken

  • (persoonlijke) groei

  • welbevinden

  • betrokkenheid

  • verbinding


Uitgaande van deze kernwaarden werken wij met elkaar met veel plezier aan goed onderwijs op een school waar de leerlingen samen leren en werken, het onderwijs beleven, samen kunnen genieten en daarmee tot ontwikkeling komen.
En dat willen we graag laten zien aan de leerlingen en ouders!

Onze slogan:

“Samen werken, leren, ontwikkelen en genieten!”