De school

Informatie over onze school

Onze school


“Een openbare school voor iedereen”
Obs Willem Lodewijck is een openbare basisschool waar ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De Willem Lodewijck is een ontmoetingsschool, een school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee legt de school een fundament voor een samenleving waarin burgers bij elkaar betrokken zijn. Respect is daarbij erg belangrijk.
Als openbare basisschool besteden we actief aandacht aan het respect hebben voor elkaars mening of overtuiging.
We dagen leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. We proberen de leerlingen mee te geven hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en leren hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.
We willen onze leerlingen voorbereiden op een leven in de wereld van morgen en hebben aandacht voor én bieden ruimte aan ieder kind, iedere ouder én iedere leerkracht.
Niet apart, maar samen.

Wat vinden wij belangrijk?


“Een fijne plek voor iedereen”

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en vertrouwde omgeving is voor de leerlingen, ouders en de medewerkers. Een omgeving waar iedereen zich ge-
accepteert voelt en waar het plezierig samenwerken is.

Dit realiseren we door de volgende doelen te stellen:

  • De school ziet er verzorgd uit

  • De school is een (sociaal) veilige school

  • We hechten waarde aan rust, orde en regelmaat

  • De klas en de school zijn een oefenplaats voor actief, democratisch burgerschap. Kinderen krijgen een stem, leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen

  • Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om

  • Er is sprake van een informele, zo gelijkwaardig mogelijke omgang met elkaar waarbij de deuren open staan

  • Het welbevinden van een kind of van een groep is de basis voor het werken en leren

  • De school streeft ernaar een laagdrempelige school voor ouders te zijn