De ouderraad


De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders van obs Willem Lodewijck.
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die enerzijds nastreeft om het op en om de school zo aangenaam mogelijk te maken voor de kinderen en hun ouders. Om dit te bereiken zal de ouderraad veel samenwerken met de school. Anderzijds streeft de ouderraad naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met de school, door te fungeren als aanspreekpunt en doorgeefluik voor de ouders en de school.
De ouderraad int ook de vrijwillige ouderbijdrage. Het geld is bestemd voor de diverse activiteiten.

Ouderraadsleden:


Harma Weering (voorzitter)
Judith van Moorsel-Snijder (secretaris )
Marijntje Huisman-Velting (penningmeester)
Lisette de Vos (lid)
Jeannette Weits (lid)
Marika Weering (lid)