De ouderbijdrage

De bijdrage voor de ouders

Ouderbijdrage


Aan alle ouders van de leerlingen van obs Willem Lodewijck wordt gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor hun kind(eren).
Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten betaald die niet uit de gewone leermiddelenbudget betaald kunnen worden, zoals extra activiteiten: de activiteitenmiddag, bezoek aan het theater, traktatie bij Sint Maarten, het Kerstfeest en Pasen, de laatste schooldag, sportevenementen en workshops. Het zijn activiteiten die leuk, maar zeker ook zinvol zijn. Zonder geld kunnen deze extra activiteiten niet georganiseerd worden. Wij verwachten dat ook u het nut van deze bijdrage inziet.
Het bedrag is per kind vastgesteld op € 35,00.
Op de zakelijke ouderavond krijgt u een kasverslag, zodat u kunt zien waar het geld aan besteed is.

Daarnaast is het bedrag voor het schoolreisje vastgesteld.
De kosten van het schoolreisje is op kosten van de ouders. De kosten voor het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 3 bedraagt € 10,00 euro.
De groepen 4 t/m 6 betalen € 15,00 en groep 7/8 € 42,50 voor een driedaagse reis.
Als school bieden we u de gelegenheid de bedragen gespreid te betalen.
Als het betalen van de ouderbijdrage voor u bezwaarlijk is, dan kunt u hierover vertrouwelijk contact opnemen met de directie.