Inleiding


De tijd vliegt! De eerste zes weken na de zomervakantie zijn alweer voorbij.
Zes weken waarin we geïnvesteerd hebben in groepsvorming, het neerzetten van een fijne sfeer in de groepen door middel van De Gouden Weken.
Iedere groep heeft regels en groepsnormen voor het nieuwe schooljaar afgesproken en zichtbaar gemaakt in de groep.
Voor schooljaar 2021-2022 hebben we verschillende speerpunten waar we ons op willen gaan richten:
  • de aanschaf en de implementatie van een nieuwe methode voor rekenen en Wiskunde
  • de aanschaf en implementatie van “Bouw” (leesinterventie programma)
  • het opzetten van een doorgaande leerlijn voor Wetenschap en Techniekonderwijs
  • (speerpunt alle scholen Openbaar Onderwijs Westerwolde)
  • professionalisering van het team t.a.v. vergroting van de deskundigheid op het gebied van ontdekkend en onderzoekend leren,
  • procesgerichte feedback, leren zichtbaar maken, executieve functies en metacognitie
  • vervanging van alle computers/hardware

Dit schooljaar start het Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) met de zogenaamde OOW-cafés. Deze cafés zijn na schooltijd toegankelijk voor alle personeelsleden die werkzaam zijn bij OOW. Het eerste café staat in het teken van Wetenschap & Techniek binnen het basisonderwijs. Wetenschap en techniek is een speerpunt van OOW. Door samen te werken met andere scholen binnen ons bestuur, kunnen we de kennis delen en elkaar helpen om een leerlijn Wetenschap en Techniek te ontwikkelen.

Klik rechts op het pdf-bestand om de nieuwsbrief te lezen.