In deze nieuwsbrief...
- Algemeen
- Aanvangstijden
- Communicatie
- Communicatie- en informatievoorziening ouders richting de school
- Schooltijden
- Gymnastiek schooljaar 2020-2021
- Vervanging juf Lisanne en juf Kelly
- Stagiaire zij-instroom PABO
- Citotoetsen
- Groepsindeling/organisatie schooljaar 2020-2021
- Kamp groep 7 en 8
- Nieuwe leerlingen