Over onze school

Obs Willem Lodewijck is een school, waar een warm en positief schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. Het onderwijs op de Willem Lodewijck is erop gericht om vanuit dit veilige en positieve klimaat de leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De kinderen moeten “goed in hun vel zitten”, een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing.
Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft dan ook onze voortdurende zorg en aandacht.

Wij willen ons onderwijs op een boeiende wijze inrichten, omdat we geloven dat kinderen gemakkelijker en meer leren wanneer je hen de goede dingen op een voor hen boeiende manier aanbiedt. Daarnaast willen we door een grote betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders, zorg dragen dat elk kind uitgedaagd wordt om zichzelf verder te ontwikkelen.
Zelfstandig werken en zelfstandig leren zijn een onderdeel van ons onderwijs en is een voorwaarde om te komen tot onderwijs op maat; het draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot actieve, betrokken en zelfstandige personen en is van belang voor succeservaring in het vervolgonderwijs en om als persoon te participeren in de maatschappij.

Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dragen we bij aan een brede ontwikkeling: een goede basis voor taal en rekenen, kennis van de wereld, sociale competenties, persoonsvorming, burgerschap en vaardigheden als samen-werken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, leren leren, mediawijsheid en ICT-vaardigheid.