Geïntegreerd thematisch onderwijs

Als schoolteam vinden wij het erg belangrijk om betekenisvol onderwijs te bieden. (doen, beleven)
Omdat leren het beste gaat als leerlingen zich iets kunnen voorstellen bij wat hen wordt aangeboden, vindt het leren zoveel mogelijk plaats in samenhang via thema’s.
Ons team geeft thematisch geïntegreerd onderwijs voor de groepen 1 t/m 8.
Dit betekent dat wij ons onderwijs in samenhang aanbieden, op een onderzoekende manier en in combinatie met een grote mate van variatie in werkwijzen. Daarbij werken we actief aan een positieve open sfeer: transparant en met open deuren.
Vanaf groep 4 werken we met de methode “Alles-in-1”. Alles-in-1 is onze adaptieve, integrale, gedifferentieerde en thematische leerlijn voor de groepen 4 t/m 8.

De Alles-in-1 methode voldoet aan de kerndoelen die gesteld zijn in de Wet op het Primair Onderwijs (hierna WPO).
Deze methode werkt met projecten (thema's).
Elk project duurt 5 weken. Elke week wordt een sub-thema behandeld, geïntroduceerd met een film. Vervolgens worden alle vakgebieden hieraan gerelateerd: taal (waaronder gedichten en verhalen), spelling, begrijpend lezen, Engels en I.C.T.
Er is een gelijkmatige afwisseling tussen gezamenlijke en individuele opdrachten, computer en schriftelijke verwerking. Deze methode maakt het mogelijk op 6 verschillende niveaus te werken. Dit betekent dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau de stof kan verwerken. Ook de beeldende vakgebieden, zoals muziek, dans, drama, handvaardigheid, tekenen en techniek maken onderdeel uit van de methode. Elk project wordt op een passende wijze afgesloten. Dit kan met een excursie, een presentatie, een toneelstuk, een dans, een lied of een tentoonstelling.
In Alles-in-1 zit een goede opbouw, het biedt doorlopende leerlijnen, het geeft een duidelijke structuur en een betekenisvolle inhoud.