Investeren in de toekomst: 21st century skills

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs.
Op onze school leiden we onze leerlingen op dit moment op om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak, want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit?
80% van de leerlingen die nu bij ons op school zitten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen!
Welke kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige banen nodig hebben, is bijna onmogelijk op dit moment in te schatten.
Door nieuwe ontwikkelingen in vooral de informatie- en communicatietechnologie (ICT), is het noodzakelijk dat we leerlingen vaardigheden aanbieden waardoor ze goed voorbereid zijn om als volwassenen in de maatschappij te staan. De oude manier van onderwijs is voornamelijk gebaseerd op kennisoverdracht.
Nu wordt er steeds meer van leerlingen verwacht.
Wat moeten kinderen van nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw?
Naast taal, rekenen en de kernvakken, zijn een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding nodig in de 21ste eeuw en de onderstaande vaardigheden van belang:

  • Probleemoplossend vermogen
  • Samenwerken
  • ICT Geletterdheid
  • Kritisch denken
  • Creativiteit
  • Zelfregulerend vermogen
  • Ondernemerschap en een initiatiefrijke houding
  • Sociale en culturele vaardigheden (incl. burgerschap)