Computers in de school: ICT

Digitale middelen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs van nu. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en ICT-vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen om te gaan met ICT-middelen.
De leerkrachten gebruiken ICT in hun lessen en zorgen dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software.
Daarnaast wordt er in alle groepen gewerkt met een digitaal schoolbord en I-pads. Het is daarom van groot belang dat onze kinderen zo jong mogelijk met de computer vertrouwd raken.

Op onze school wordt in alle groepen door leerlingen met computers gewerkt. De computers worden ingezet voor het realiseren van verschillende doelstellingen:

 • De leerlingen werken met software bij taal, spelling, rekenen, lezen en wereldoriëntatie (oefenstof bij de gebruikte methodes)
 • De leerkrachten en kinderen maken optimaal gebruik van het digitale bord
 • extra stof voor leerlingen met problemen op bepaalde gebieden
 • De leerlingen kunnen werken met Internet, Word, Excel, Gynzy en PowerPoint
 • Het verzamelen van informatie/uitwerken/presenteren van werkstukken en/of thema’s
 • Inzet I-pads (voor o.a. programeervaardigheden)
 • Maken en bewerken van foto’s en films
 • Toepassing en gebruik van internet / e-mail als communicatie middel en informatiebron vanaf groep 5.
 • Kinderen in groep 7 en 8 krijgen les in mediawijsheid
 • Inzet computers voor het maken van digitale toetsen. De leerkrachten beschikken over voldoende ICT kennis en vaardigheden
 • De school gebruikt verschillende media om zich te profileren
 • De school beschikt over een bovenschoolse ICT coördinator die het beleid van OOW volgt en passend maakt voor onze school
 • Toepassen van Gynzy door de leerkrachten: Gynzy heeft allerlei tools voor het klassenmanagement, het maken van lessen, tools ter aanvulling op de lessen, dagschema's maken, etc.
 • ICT kan een waardevolle bijdrage leveren aan passend onderwijs

Op school gebruiken wij de volgende educatieve softwareprogramma’s: Ambrasoft, Lijn 3, Nieuwsbegrip, Alles in 1, Maatwerk, Gynzy, Wiz Wijs, Eigenwijs digitaal, Kwink, digitale toetssoftware voor de LOVS toetsen.